Afgelopen zaterdag, één dag voor mijn 49e verjaardag, liep ik mijn zoveelste Hyrox-wedstrijd in Maastricht. Deze keer ging het lekker en eindigde ik als 3e in mijn categorie. Toch maakte ik een cruciale fout door tijdens het rennen één ronde te veel te rennen, wat me de 2e positie en mogelijk zelfs de 1e plek kostte.

Mijn fout was dat ik mijn lot in handen had gelegd van de tijdsregistratie, omdat deze tot nu toe altijd perfect was verlopen. Maar deze keer viel de registratie uit, en ik raakte de tel kwijt van mijn te rennen rondes. Beter één keer te veel rennen dan, wat maximaal 2 minuten kost, dan één ronde te weinig rennen, want dat resulteert in een penalty van 5 minuten. Achteraf wel een dure fout!

Op de terugweg naar huis begon ik een grondige zelfevaluatie, en tijdens dit proces kwam het begrip ‘eigenaarschap’ sterk naar voren. Het besef drong tot me door dat ik mijn eigenaarschap in deze wedstrijd had overgedragen door volledig te vertrouwen op de tijdsregistratie. Als ik in plaats daarvan actiever mijn rondes had bijgehouden, had ik wellicht de 2e plek kunnen veroveren en zelfs kans gemaakt op de 1e positie.

Wat is Eigenaarschap?

Eigenaarschap is het concept van verantwoordelijkheid nemen voor je acties, beslissingen en resultaten in alle aspecten van het leven. Het is een belangrijk concept, omdat het je in staat stelt controle te hebben over je eigen leven en doelen, en het stelt je in staat om proactief te handelen in plaats van passief te reageren op gebeurtenissen. Kortom, wat heb je wél zelf in de hand?

Hoe kun je Eigenaarschap het best omschrijven?

Eigenaarschap kan worden omschreven als “de bereidheid en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen handelingen, beslissingen en de resultaten die daaruit voortkomen.” Het is verbonden met zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid, proactiviteit en het vermogen om te leren en te groeien.

Voordelen van Eigenaarschap

De voordelen van het nemen van eigenaarschap zijn talrijk:

 • Je krijgt een gevoel van controle over je leven
 • Je zelfvertrouwen groeit
 • De kans op succes wordt groter
 • Je bouwt betere relaties op
 • Je ontwikkelt een grotere veerkracht bij tegenslagen

De Negatieve Gevolgen bij Gebrek aan Eigenaarschap

Gebrek aan eigenaarschap kan leiden tot:

 • Passiviteit
 • Het afschuiven van schuld op anderen
 • Gemiste kansen
 • Een gevoel van machteloosheid
 • Ongenoegen in zowel persoonlijke als professionele leven

Hoe kun je Eigenaarschap nemen over je eigen leven en doelen?

Eigenaarschap nemen over je eigen leven en doelen begint met het erkennen dat je de controle hebt over je keuzes en acties. Het betekent dat je actief beslissingen neemt die in lijn zijn met je doelen en waarden. Mijn eerste reactie na de wedstrijd was: die klote tijdsregistratie! Die heeft mij mijn 1e plek gekost! Neen, het weggeven van mijn eigenaarschap was de oorzaak.

4 Stappen die je Kunt nemen om Eigenaarschap te vergroten?

Om eigenaarschap in je werk en persoonlijke leven te vergroten, kun je:

 • Beginnen met zelfreflectie
 • De juiste waarden doelen én actie gerichte doelen stellen
 • Prioriteiten stellen en actieplannen maken
 • Verantwoordelijkheid nemen voor fouten en leren van ervaringen

4 Praktische tips voor een proactieve en verantwoordelijke mindset

Praktische tips voor het ontwikkelen van een proactieve en verantwoordelijke mindset zijn onder andere:

 • Stel realistische doelen
 • Maak een dagelijkse routine
 • Ontwikkel probleemoplossende vaardigheden
 • Omring jezelf met positieve invloeden

Bijdrage aan persoonlijke groei en succes?

Eigenaarschap kan bijdragen aan persoonlijke groei en succes door jezelf in staat te stellen doelgericht te werken, obstakels te overwinnen en jezelf voortdurend te verbeteren.

4 Voorbeelden waarin Eigenaarschap het verschil kan maken

Enkele concrete voorbeelden van situaties waarin eigenaarschap het verschil kan maken, zijn:

 • Het aannemen van nieuwe uitdagingen op het werk
 • Het streven naar gezondere levensstijl keuzes
 • Actief bijdragen aan een teamproject
 • Verantwoordelijkheid nemen voor fouten en het zoeken naar oplossingen

Tot Slot

In mijn persoonlijke ervaring met de Hyrox wedstrijden heb ik geleerd dat eigenaarschap cruciaal is, zelfs in situaties waarin je denkt dat alles goed zal gaan. Het vertrouwen op externe factoren kan tot teleurstelling leiden, maar als je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je acties, kun je de controle behouden en je kansen op succes vergroten.

Tijd om eigenaarschap te nemen?

Vind je dat het nu tijd is om verantwoordelijkheid te nemen voor iets of actie te ondernemen?

Neem dan contact op. Het eerste gesprek is gratis!

(Visited 121 times, 1 visits today)