Browsing CategoryVeerkracht

Wat is veerkracht?

We spreken van veerkracht als we ons in staat achten situaties het hoofd te bieden die we aanvankelijk misschien als bedreigend of overweldigend ervaren. Het is de kracht om door…

Lees meer